• mt-campingsnoorwegen.nl
  • mt-campingsnorway.com
  • mt-campingplatzenorwegen.de
  • mt-campingnorge.no
Campings in Noorwegen
Campings in Noorwegen

Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Middels onze website (www.mt-campingsnoorwegen.nl worden er persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Privacy is voor Mol Travel van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze correct gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Mol Travel allemaal doen met de informatie die we via onze diensten over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact op met Mol Travel via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening, zoals boekingen, uitbrengen van offertes, het geven van juiste adviezen, etc.
 • het opnemen van contact met jou, indien hierom wordt verzocht
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten
 • het in kaart brengen van onze doelgroep en bijbehorende interesses, o.a. om het internetaanbod voor jou interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij jouw interesses via zowel onze eigen websites als websites van derden
  het toesturen van (een van) onze nieuwsbrieven indien je je hiervoor hebt ingeschreven

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Land
 • Geslacht
 • Gezinssamenstelling
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Cookie ID’s

Het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derde partijen

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die deze gegevens in onze opdracht verwerken:

 • Externe ICT-dienstverleners
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder

Met deze bedrijven hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met jouw persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen.

Daarnaast kunnen wij jouw gegevens ook verstrekken aan derde partijen, die zelfstandig bepalen hoe ze met jouw gegevens zullen omgaan. Wij hebben geen invloed op het gebruik van jouw gegevens door deze partijen aangezien zij zelf bepalen voor welk doel zij deze precies nodig hebben en aan wie zij deze weer verstrekken. Deze persoonsgegevens worden alleen verwerkt door deze partijen wanneer je deze zelf beschikbaar stelt aan deze partijen of wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

E-mails

Vanuit Mol Travel versturen wij verschillende e-mails. Deze e-mails zijn opgesplitst in twee onderwerpen: serviceberichten en nieuwsbrieven.

Serviceberichten

Deze e-mails dienen enkel om je te informeren over belangrijke veranderingen of updates gerelateerd aan de diensten die je bij ons hebt afgenomen, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in gemaakte boekingen, noodzakelijke gewijzigde park- of objectinformatie, etc.

Nieuwsbrieven

Indien je ons voorafgaande toestemming hebt verleend, houden wij je via onze nieuwsbrieven op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en verschillende vormen van dienstverlening. We stellen de nieuwsbrieven samen op basis van jouw persoonlijke gegevens, zoals jouw surfgedrag en klikgedrag op onze website en in de nieuwsbrief. Voor dit laatste, het in kaart brengen van jouw klikgedrag in de nieuwsbrief, maken wij gebruik van onzichtbare codes wanneer je hiervoor aparte toestemming hebt gegeven. Met deze codes kunnen wij bijhouden hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen, op welke berichten mensen klikken en wat je dus vindt. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor jou. Wil je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen, meld je dan hier af. Daarnaast bieden wij ook onderaan iedere nieuwsbrief een afmeldmogelijkheid.

Aanvullen van jouw persoonsgegevens, profilering en gepersonaliseerde advertenties

Wij kunnen de gegevens die we van jou via de verschillende kanalen binnenkrijgen combineren. Zo kunnen we informatie die we online van jou verzamelen (zoals via een online boeking of acceptatie van de cookies), samenvoegen met informatie die we offline van jou ontvangen.

Daarnaast kunnen wij de gegevens die we rechtstreeks van jou verkrijgen (bijvoorbeeld door het maken van een boeking) verrijken met informatie uit externe bronnen met als doel betere voorspellingen van het aankoopgedrag van onze klanten te doen.

Deze gegevens kunnen wij op basis van jouw toestemming combineren zodat wij een klantprofiel van jou kunnen samenstellen. Wij verdelen deze klantprofielen over een aantal categorieën om jouw interesses te analyseren, en jouw aanbod op deze manier verder te personaliseren onder andere middels het tonen van gepersonaliseerde advertenties via diverse kanalen waaronder nieuwsbrieven, onze website en websites van derden.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken of wanneer we moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Zo hanteren wij een maximaal bewaartermijn van 10 jaar:

Voor de bewaartermijn van onze cookies verwijzen we je graag naar het cookiegedeelte van deze privacy- en cookieverklaring.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij jouw bezoek aan onze website naar jouw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.
Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies)
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies)
 • het internetaanbod voor jou interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij jouw interesses (advertentiecookies)
 • het voor jou mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken (sociale media cookies)
 • het mogelijk maken van de extra functionaliteiten op onze website (overige cookies)

Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Plaatser Type cookie Omschrijving cookie
Facebook Connect (Facebook LLC) advertentie Deze cookies zorgen ervoor dat je relevante advertenties op Facebook ziet. Facebook verkrijgt hiermee informatie over de door jou bezochte pagina’s waaronder de URL-waarde, producten die je aanschaft en de waarde van deze producten.
Google Adwords Conversion (Google LLC) advertentie Deze cookies meten hoeveel mensen op een advertentie van Google AdWords klikken en dus op de websites van Mol Travel uitkomen. Hierdoor weten we hoe efficiënt onze reclamecampagnes zijn.
Google Analytics (Google LLC) analytisch Deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld, wat betekent dat we afspraken hebben vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens waaronder dat het Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op.
Cookie naam Doel Levensduur
_ga Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar
_gid Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 24 uur
_gat Wordt gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen. 1 minuut
ads/ga-audiences Gebruikt door Google Ads om bezoekers die waarschijnlijk naar klanten zullen converteren opnieuw te betrekken op basis van het onlinegedrag van de bezoeker op verschillende websites. Session
collect Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Session
utma Registreert het aantal bezoeken van een gebruiker aan de site, wanneer het eerste bezoek was en wanneer het laatste bezoek was. 2 jaar
utmb Registreert een tijdstempel van het exacte moment waarop een bezoeker de site bezoekt. 30 minuten
utmc Werkt samen met utmb om te bepalen wanneer een sessie is beëindigd. Session
utmv Wordt gebruikt om aangepaste variabele gegevens op te slaan voor bezoekers. 2 jaar
utmz Registreert waar een bezoeker vandaan kwam, welke zoekmachine werd gebruikt, welke link werd aangeklikt en welke zoekopdracht werd gebruikt. 6 maanden
li_fat_id Wordt gebruikt voor het opslaan van browser- en apparaat instellingen van de bezoeker. 1 jaar

 

Op onze website worden cookies gebruikt, waaronder cookies voor het delen van data naar derden partijen zoals Google Ads en Google Analytics. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op de pagina https://policies.google.com/privacy?hl=nl#intro

In- en uitschakelen van cookies

In jouw browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld, daarnaast kunnen wij hierdoor onze nieuwsbriefinhoud niet meer afstemmen op jouw websitegedrag.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, worden de cookies automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Jouw privacyrechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@moltravel.nl. Zie ook de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.
Op basis van de privacywetgeving heb je de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van jou hebben
 • het laten corrigeren van fouten met betrekking tot jouw eigen persoonsgegevens
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • overdraagbaarheid van gegevens

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Aanpassingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht je verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Bedrijf: Mol Travel
Tjalk 21A
7944 RP MEPPEL
E-mail: info@moltravel.nl
KvK: 05081049